فصل ششم : كميسيون نظارت

ماده 48- كميسيون نظارت در شهرستانهاي مراكز استانها و در ساير شهرستانهاي هر استان با ترتيب زير تشكيل مي‌گردد:

الف- در شهرستانهاي مراكز استانها

- مديران كل يا روساي سازمانهاي زير:

بازرگاني( رئيس كميسيون(

امور اقتصادي و دارايي

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

دادگستري

نيروي انتظامي

رئيس شوراي شهر

شهردار

روساي مجامع امور صنفي.

نماينده مطلع و تام‌الاختيار استانداري

ب- در ساير شهرستانهاي هر استان

- روساي ادارات:

بازرگاني(‌رئيس كميسيون)

امور اقتصادي و دارايي

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

دادگستري

نيروي انتظامي

رئيس شوراي شهر

شهردار

روساي مجامع امور صنفي

نماينده مطلع و تام‌الاختيار فرمانداري

تبصره 1- جلسات كميسيونهاي يادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره 2- كميسيون نظارت مي‌تواند از افراد ذي‌صلاح و صاحب نظر و نيز نماينده دستگاههاي دولتي يا عمومي ذي‌مدخل بدون داشتن حق رأي براي حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.

تبصره 3- در تهران، هيأت عالي نظارت وظايف كميسيون نظارت را انجام خواهد داد و مي‌تواند تمام يا قسمتي از وظايف مزبور را به كميسيون يا كميسيونهايي مركب از نمايندگان خود اعم از اعضاء هيأت يا افراد ديگر واگذار كند.

ماده 49- وظايف و اختيارات كميسيون نظارت به شرح زير است:

الف- ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه و موافقت با تشكيل اتحاديه جديد.

تبصره- وضعيت اموال، دارائي‌ها، حقوق و تعهدات اتحاديه‌اي كه به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي‌گردد به موجب آئين‌نامه‌اي تعيين مي‌شود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

ب- نظارت بر انتخابات اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي.

ج- رسيدگي و بازرسي عملكرد اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي و تطبيق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانين و مقررات.

د- رسيدگي به بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي مجامع امور صنفي و تصويب آنها.

ه- ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.

تبصره 1- كميسيون نظارت موظف به اجراي تصميمات هيأت عالي نظارت در حدود وظايف و اختيارات قانون است.

تبصره 2- كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امكانات و به منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ حقوق ديگران در ابتداي هر سال بر اساس دستورالعمل تعيين شده از سوي هيأت عالي نظارت تعداد واحدهاي مورد نياز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه كسب به اتحاديه‌هاي صنفي مربوط ابلاغ كند.

ماده 50- مسووليت ايجاد هماهنگي و همكاري‌هاي لازم بين كميسيون‌هاي نظارت، اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي استان بر عهده رئيس كميسيون نظارت شهرستان مركز استان است. رئيسن كميسيون نظارت شهرستان مركز استان موظف است با تشكيل جلسات و گردهمايي‌ها و اتخاذ تدابير لازم، زمينه انجام دادن امور را فراهم آورد.

ماده 51- كميسيون نظارت مكلف است انواع كالاها و خدمات واحدهاي صنفي را كه تعيين نرخ براي آنها از نظر كميسيون ضرورت دارد، مشخص و نرخ آنها را براي مدت معين تعيين كند و به مجمع امور صنفي ذي‌ربط اعلام دارد. نرخ كالاها و خدماتي كه از طرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود، براي كميسيون لازم‌الرعايه است.

مجمع امور صنفي مكلف است مراتب را از طريق رسانه‌هاي گروهي براي اطلاع عموم آگهي و از طريق اتحاديه‌ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام كند.

كليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخهاي تعيين شده از طرفكميسيون نظارت هستند.

ماده 52- كميسيون نظارت براي نظارت بر نرخ كالاها و خدمات موظف است ناظراني از بين معتمدان خود و مصرف كنندگان انتخاب و معرفي كند. گزارش ناظران براي مراجع قانوني ذي‌صلاح موضوع ماده (72) قابل پيگيري است. براي ناظران از سوي كميسيون نظارت كارت شناسائي صادر مي‌گردد.

تبصره- كليه امور ناظران اعم از عزل و نصب آنها بر عهده وزارت بازرگاني است.


 

اطلاعات تماس

تبریز خیابان  کوچه باغ، خیابان قطران شمالی، میدان شهاب، طبقه سوم

تلفن هاي اتحاديه : 34422753
فاکس:34390988


ایمیل:info@amlaktabriz.ir

حدیث روز

امام سجاد (ع) فرمودند:

المؤمنُ مِن دُعائهِ ‏على ثلاثٍ: إمّا أن يُدَّخَرَ لَهُ، و إمّا أن يُعَجَّلَ لَهُ، و إمّا أن يُدْفَعَ عَنهُ بَلاءٌ يُريدُ أن يُصِيبَهُ؛

دعاى مؤمن از سه حال خارج نيست:
يا برايش ذخيره مى‏ گردد،
يا در دنيا برآورده مى‏ شود،
يا بلايى را كه مى‏ خواهد به او برسد، دفع مى ‏شود.
تحف العقول، ص 280