درخواست پروانه کسب

برای درخواست صدور جواز ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید و بعد از فعالسازی حساب کاربریتان مراحل صدور را با این حساب کاربری پیگیری کنید.

درخواست تمدید جواز

 برای درخواست تمدید جواز ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید و بعد از فعال سازی حساب کاربریتان مراحل صدور را با این حساب کاربری پیکیری کنید.
استعلام پرونده جواز

  استعلام جواز برای پرونده‌های فعال محیا می‌باشد و کسانی که پرونده جواز آن‌ها در سامانه اتحادیه جاری است می‌توانند از این طریق استعلام کنند.
فرم های اداری

قسمت فرم‌های اداری برای دسترسی

 سریع به تمام فرم‌ها و مستندات عمومی و بخش‌های مربوط به پرونده می‌باشد تا براحتی قابل دانلود باشد.ثبت و پیگیری شکایات و انتقادات

 برای ثبت شکایات و پیشنهادات و

 انتقادات از این قسمت می‌توانید استفاده کنید موضوع را به صورت طبقه‌بندی واحدهای اتحادیه مجزا کنید.مدارک مورد نیاز

 استعلام جواز برای پرونده‌های فعال محیا می‌باشد و کسانی که پرونده جواز آن‌ها در سامانه اتحادیه جاری است می‌توانند از این طریق استعلام کنند.
آئین نامه‌های اجرایی

 استعلام جواز برای پرونده‌های فعال محیا می‌باشد و کسانی که پرونده جواز آن‌ها در سامانه اتحادیه جاری است می‌توانند از این طریق استعلام کنند.
نرخ نامه

 استعلام جواز برای پرونده‌های فعال محیا می‌باشد و کسانی که پرونده جواز آن‌ها در سامانه اتحادیه جاری است می‌توانند از این طریق استعلام کنند.


پیگیری استعلام پروانه کسب

کاربران گرامی لطفا برای پیگیری از وضعیت پروانه کسب خود با ما تماس بگیرید.

سایت‌های مرتبط برای دسترسی سریع

تغییرات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... شیوه زندگی، آداب و رسوم و ارتباطات اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این ره گذر باید گفت: دگرگونی‌ها و تأثیر گذاری ها در طول تاریخ آنی نبوده بلکه آتی است. با توجه به بافت شهر و فرهنگ شهر نشینی در سال 1361 نیاز به تشکیل اتحادیه‌ای پاسخگو به درخواست‌های جدید، از سوی واحدهای مشاوران املاک احساس شد و در همین سال نخستین تشکل صنفی آغاز به کار کرد. اتحادیه مشاورین املاک تبریز از سال 1390 توسط هیئت مدیره با کم‌ترین امکانات، روند روبه رشد و دوره جدیدی را آغاز کرد. درحال حاضر اعضاء اتحادیه در بنای جدید در ساختمانی به مساحت حدودی 1000 متر مربع بنا، مشغول به فعالیت هستند.