دوربین های مداربسته نصب شده در واحدهای صنفی
درراستای اجرای ماده ۱۷قانون نظام صنفی و به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم موضوع ظوابط انتظامی عمومی به اطلاع می رساند ازآماده به کاربودن  دوربین های نصب شده در واحدهای صنفی اطمینان حاصل کرده و از پاک کردن حافظه دوربین ها و از در اختیار قراردادن تصاویر ظبط شده به غیر از پلیس با دستور قضایی به سایر افراد و اشخاص خودداری گردد.
هشدار در مورد خریدوفروش قطعات موسوم به فاز2خاوران