جشن گلریزان

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات خواهشمند است چنانچه از اعضاء محترم در جشن گلریزان شرکت نموده و یا از طریق دیگر هزینه ای در این خصوص پرداخت نموده اید و یا تمایل به شرکت در موضوع فوق دارید، ظرف 3 روز به اتاق اصناف اعلام تا اقدامات لازم معمول گردد. باتشکر

افزایش 5 برابری جرایم عدم درج قیمت ، عدم صدور و ارائه فاکتور