آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی


به اطلاع کاربران عزیز می‌رساند:
آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی تا 15 تیرماه می باشد.

میزان جرائم تنظیم قرارداد پیش فروش توسط املاک