بخشودگی جرائم با نصب صندوق مکانیزه فروش


خبرمهم: به اطلاع کلیه مشاوران املاک میرساند با توجه به رایزنی های صورت گرفته با اداره کل امور مالیاتی استان مبنی بر بخشودگی جرایم مالیاتی برای مشاوران املاک مجهز به صندوق مکانیزه مستدعی است در اسرع وقت جهت دریافت نرم افزار به اتحادیه مراجعه نمایید.

اتحادیه مشاورین املاک شهرستان تبریز

توجه توجه