در خصوص ممنوعیت خرید وفروش در حریم خط لوله گاز

به اطلاع مشاورین املاک میرساند با توجه به نامه شماره 1290/0840/110 مورخ 1400/1/25 معاونت محترم عملیات شرکت انتقال خطوط گاز استان آذربایجانشقی ، هرگونه خرید وفروش ملک جهت کاربری غیر زراعی و باغی در محدوده 250 متری خط لوله گاز ممنوع می باشد . طبق قانون آمره و لازم الاجرای منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطو لوله انتقال گاز مصوب 1350/03/31 جهت تامین حداقل ایمنی و سلامت ساکنان و کاربری اراضی واقع در مجاورت خطوط لوله انتقال گاز در مقابل خطرات احتمالی ناشی از نشت، انفجار و آتش سوزی و همچنین به منظور پیشگیری از ورود آسیب و صدمه به خطوط لوله انتقال گاز از نقاط مجاور و جلوگیری از به خطر افتادن جان و مال اشخاص ، احداث هرگونه بنا ساختمان تاسیسات تا فاصله 250 متری از هر طرف محور خطوط لوله گاز بدون هماهنگی و اخذ مجوز از شرکت انتقال گاز منطقه 8 عملیات انتقال گاز ممنوع میبباشد در صورت مشاهده هرگونه تخلف مدیر املاک مسئول بوده و همچنین پرونده قضائی نیز در این مورد برای فرد متخلف تشکیل خواهد شد

دستورالعمل شماره 1400 سازمان امور مالیاتی