عضو گیری تعاونی مسکن اتحادیه مشاورین املاک تبریز

تعاوني مسكن اتحاديه مشاورين املاك تبريز به صورت محدود تا پايان مهر ماه 88 عضوگيري مي‌نمايد. متقاضيان به آقاي مير وحيد سيدان (حسابداري اتحاديه) مراجعه نمايند. مدت تعيين شده تمديد نخواهد شد.

اخذ قولنامه