همکاری اداره کل پست با ثبت نام کنندگان گاز مایع
به اطلاع می رساند پیرو نامه اداره کل پست استان آذربایجانشرقی ، اداره مطبوع آمادگی دارد در خصوص ثبت نام درخواست کنندگان مایع اصناف و کسبه مشمول در سامانه درخواست فرآورده های نفتی newtejaratasan.niopdc.ir همکاری نماید.

 

نقل و انتقال اراضی نواحی صنعتی