مستثنی شدن اخذ تسهیلات مربوط به کرونا از محدودیتهای متعارف بانکی

به استناد نامه شماره 59315 مورخ 99/7/6 اتاق اصناف مرکز آذربایجانشرقی با توجه به ابلاغیه شماره 68431 مورخ 99/6/19 معاون محترم اقتصادی رئیس جمهوری به موجب مفاد بند (2) مصوبات سی وسومین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ( موضوع ابلاغ شماره 57286 مورخ 99/5/25)، دارندگان چک برگشتی شامل وام گیرندگان ، ضامنین و ذینفعان اخذ تسهیلات مربوط به کرونا از تمامی محدودیتهای متعارف در اعطای تسهیلات بانکی از تاریخ 98/12/1 مستثنی خواهند بود.

ممنوعیت خرید و فروش در پلاک 1002 بخش 9 تبریز