موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی

بدینوسیله به اطلاع کلیه مدیران املاک می رساند موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1398 تا پایان شهریور ماه سال جاری می باشد.

موعد پرداخت ارزش افزوده