نرم افزار کاربردی "مالیات من" و کانال جامع آموزش مالیاتی

با توجه به ضرورت آشنایی بیشتر مودیان محترم مالیاتی در فصل پیشرو و بارگذاری روزانه محتوای مفید مالیاتی در قالب فایل های نوشتاری ، موشن گرافیک ، پادکست و ... در نرم افزار و کانال جامع آموزش مالیاتی ، مقتضی است همکاران گرامی از نرم افزار فوق جهت افزایش اطلاعات خود استفاده نمایند.

جشن گلریزان