نصب سامانه فروش و صندوق مکانیزه

به اطلاع مشاورین املاک محترم می رساند نصب سامانه فروش و صندوق مکانیزه تا پایان بهمن ماه سال 98 بوده و عدم ثبت نام مشمول معافیت های مالیاتی نخواهد شد.

اظهارنامه مالیاتی 98