ارسال اطلاعیه های مهم بصورت پیامک

اعضاء محترم اتحاديه جهت ارسال پيامك شماره تلفن همراه خود را به آقاي مهدي قهرماني ( مسئول كامپيوتر ) اعلام نمائيد.

                                                                                                                       با تشكر


عضو گیری تعاونی مسکن اتحادیه مشاورین املاک تبریز