ارزش افزوده و بدهی مالیاتی

بدینوسیله باطلاع می رساند گواهی ثبت نام موقت در نظام مالیات بر ارزش افزوده که اعتبار آن تا سه ماهه منتهی به سال 1398 بوده و یا در فروردین ماه 1399 منقضی میگردد تا پایان اردیبهشت ماه سال 1399 دارای اعتبار خواهد بود.

مودیانی که بدهی قطعی شده خود را تا پایان خرداد ماه سال 1399 پرداخت نمایند به میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه 1398 ( 90 درصد برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط و 80 درصد برای سایر مودیان) از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند بود.  همچنین مودیانی که برگ مالیات قطعی آنها از تاریخ 98/11/12 ابلاغ گردیده است چنانچه حداکثر تا تاریخ 99/3/31 نسبت به پرداخت اصل بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند مشمول حکم بند 2 بخشنامه شماره 200/98/45 - 98/5/27 خواهند بود.(100 درصد جرایم قابل بخشش میگردد)

 

تعطیلی واحدهای صنفی املاک تا 15 فروردین