صندوق فروشگاهی
باطلاع  کلیه مشاورین املاک شهرستان تبریز میرساند طبق ماده 71 قانون نظام صنفی ، مشاورین املاک موظف به استفاده از نرم  افزار صندوق فروشگاهی می باشند . لذا لازم است سریعا به منظور پیشگیری از جرائم احتمالی مالیاتی جهت تهیه نرم افزاربه اتحادیه املاک مراجعه نمایند.

عدم استفاده از ویندوز XP