استعلام اتباع خارجی از اداره نظارت بر اماکن عمومی

به اطلاع مشاورین املاک محترم می رساند با توجه به افزایش واگذاری منازل مسکونی ، مغازه ، کارگاه و ... به اتباع خارجی از طریق بنگاههای معاملاتی در سطح استان ، از واگذاری منازل مسکونی، مغازه، کارگاه و ... در قالب رهن ،اجاره ، فروش و ... به اتباع خارجی ، عناصر دیپلماتیک ( سرکنسولگریها و اعضاء و کارمندان و کارکنان کنسولگری ها و سایر دیپلمات ها همانند سنوات گذشته بدون استعلام از اداره نظارت بر اماکن عمومی قویا خودداری نمائید.

واگذاری 40 باب مغازه