تعطیلی دو هفته ای مشاورین املاک بعلت کرونا

به اطلاع اعضاء محترم می رساند پیرو مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا کلیه مشاورین املاک از مورخ 1400/01/21 لغایت 1400/02/04 کلا تعطیل خواهند بود.

منع معامله آپارتمان طبقه 4 تحت پلاک ثبتی 11802، 11808 و 11814 فرعی از یک اصلی