ثبت نام واحدهای صنفی در سامانه سلامت

بدینوسیله به اطلاغ مدیران املاک می رساند برابر نامه وزارت صمت ، واحدهای صنفی با اجرای مرحله دوم طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند،  موظفند در سامانه سلامت ثبت نام نمایند.

ارزش افزوده و بدهی مالیاتی